16112533681_3152a5b7b3_bHär på denna webbsida finns ett antal artiklar som företrädesvis handlar om pellets, det vill säga material, av alla de möjliga slag, som pressats ihop till hårda och små kulor och stavar. Pellets kan vara järnmalm likväl som kraftfoder till djur.

Gemensamt för pellets som djurfoder är att det vanligen används som ett komplement till annan föda eftersom det är extra rikt på protein och stärkelse. När det handlar om djurfoder och kraftfoder, som det också kallas, kan det vara extra intressant att ta del av den information som gäller hästfoder på denna sida. Man ska nämligen inte utfodra hästar med mer stärkelse än de får i sig via spannmål, varför pellets till hästar huvudsakligen innehåller proteiner. Proteinmängden är förhållandevis lika i olika foder, det som varierar är fetthalten. Vissa hästar ska äta foder med låg fetthalt, medan andra kräver extra fett och energi, till exempel föl och dräktiga ston. Mer om det finns att läsa på denna webbsida.

Här finns också artiklar för den som är intresserad av jakt, till exempel om skyddsjakt på kronhjortar som förstör foder ämnat för kreatur. Idag är högvilt omgärdat av andra bestämmelser än förr. Förr i tiden var det endast kungen (regenten), riddare och adel som fick fälla sådana djur. Idag är det regeringen via någon av landets 21 Länsstyrelser som bestämmer vem som får fälla till exempel en kronhjort. Här finns också intressanta uppgifter om foderautomater och så kallad lockjakt på vildsvin. Pellets har många olika användningsområden, förutom de ovan nämnda. Läs mer om både jakt och pellets i artiklarna som följer.