Den som har akvarium kan med fördel ge sina fiskar pellets. Fodret kan användas till många olika fisktyper. Det finns pellets som sjunker och pellets som flyter omkring på ytan. Pelletsen finns också i många olika storlekar. De kan vara allt från några millimeter till flera centimeter stora, allt för att passa olika fiskars beteende, storlek och matvanor. Även innehållsmässigt finns det ett stort utbud på pellets för akvariefiskar. Flytande pellets kan passa stora ciklider, dammfiskar och guldfiskar medan pellets som sjunker passar bäst för fiskar som huvudsakligen håller sig på botten och/eller har en mun som är nedåtriktad. Det finns visserligen dammfiskar som är bra på att rota längs akvariets botten, så både flytande och sjunkande pellets kan gå bra just när det gäller dammfiskar.

12905501454_9914613297_bPellets som flyter har en fördel i och med att det är enkelt att ta bort överflödigt foder. Fiskfoder i form av flingor är inte alls lika massivt som pellets varför sådant foder passar bättre till små fiskar som inte behöver så mycket mat. Man får hälla i väldigt mycket flingor för att mata dammfiskar, ciklider och guldfiskar. Därför är det betydligt smidigare och enklare med pellets. Guldfiskar är lite speciella då de brukar ta in fodret i munnen och mumsa en stund bara för att en kort tid därefter spotta ut det igen. Just därför är pellets att föredra till guldfiskar, pellets håller ihop istället för att falla isär och grumla vattnet i akvariet. Bäst för alla fiskar är dock att man varierar deras kost.

Vissa pellets innehåller ämnen som gör att fiskarnas färger förstärks, de kallas för färgfoderpellets och ges företrädesvis till kallvattenfiskar. Dessa pellets innehåller även vitaminer som ger motståndskraft mot till exempel infektionssjukdomar. De ser helt enkelt till att dina fiskar håller sig friska. Andra pellets för akvariefiskar kan vara tillväxtbefrämjande, de hjälper fiskarna att växa som de ska samtidigt som det utgör ett sunt och välbalanserat foder.