Att använda pellets för husuppvärmning har blivit allt vanligare. Förutom bränslepellets behöver man då en pelletsbrännare eller en kamin, sedan kan värmeenergi ledas vidare och fram till husets alla element. Dessa pellets är ett biobränsle, det vill säga ett förnybart bränsle, som tillverkats av restprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Det är såg- eller kutterspån som har torkats och malts för att därefter pressas i höga temperaturer och under väldigt högt tryck. Man behöver inte tillsätta några andra ämnen i tillverkningsprocessen; det lignin som finns i träets cellväggar gör så att alla spån hålls samman när de har pressats samman. Pelletsen formas till cylindrar som är cirka 2 cm långa och har en diameter på 6 – 12 mm. Innan pelletsen kan levereras till grossister, detaljister och kunder kyls den ner och lagras hos tillverkaren en tid.

briquettes-432098_960_720Bränslepellets har ett högt energiinnehåll och låg fukthalt vilket gör att transportkostnaderna kan hållas nere, pellets är således förhållandevis lönsamma att frakta och dessutom enkla att använda jämfört med andra biobränslen som inte har förädlats.

Olika typer av pelletsbrännare

I en pelletsbrännare omvandlas energi i samband med att pellets förbränns. Energin används sedan för att till exempel värma upp ett hus. Själva brännaren är en teknisk anordning som i många fall kan monteras på en oljepanna eller vedpanna. Man byter helt enkelt ut den brännare som finns. En pelletsbrännare kan vara övermatad likväl som undermatad, men den kan också ha horisontell matning.

Pellets och koldioxid

När pellets förbränns så släpps det ut koldioxid i atmosfären, men det är samma koldioxid som träden en gång i tiden tog till sig när de växte upp. Vid förbränningen tillförs således inte något ytterligare koldioxid utan det som finns ingår som en naturlig del i kolets kretslopp.

Förvaring och kolmonoxid

Man måste vara noga med hur man förvarar sina pellets. Ventilation är A och O om man förvarar dem öppet. Bränsle- eller träpellets utvecklar gaser såsom till exempel kolmonoxid, vilket kan leda till förgiftning, medvetslöshet och dödsfall.