Lockjakt kan ske på olika sätt, men det vanligaste torde vara att locka till sig vilda däggdjur och fåglar med hjälp av passande läten. Förutom att försöka påverka djurens hörselintryck kan man göra detsamma med synintrycket och luktsinnet. När det är vildsvin och rävar man är ute efter är det vanligt att locka viltet med lukter, till exempel från en foderautomat. När man placerar ut mat på olika sätt för att jaga kallas det för åtel eller åteljakt. En benämning man använde förr var luder. Vid åteljakt håller sig jägaren oftast i närheten, till exempel i ett jakttorn, detta kallas vakjakt. Man sitter gömd och tyst, ofta nattetid, tills viltet dyker upp i skjutläge. Vildsvin lockas med vegetabilisk föda, medan rävar lockas med animalisk sådan, exempelvis slaktavfall.

raccoonbaitDen som inte har tid eller möjlighet att besöka sin åtelplats varje dag kan med fördel använda sig av en foderautomat eller foderspridare, som det också heter. Automaten fylls med majs eller ärtor och ställs sedan in tidsmässigt med hjälp av en timer. Just när det handlar om vildsvinsjakt är det viktigt att se till att det första automatiska matutkastet sker vid mörkrets inbrott och sedan ytterligare ett efter tre till fyra timmar. Om maten kastas ut när det är ljust ute kommer fåglar att äta upp det mesta. Foderautomaten ger ifrån sig ljud, men det är något som vildsvinen vänjer sig vid så pass att de efter en tid står och väntar på att den ska gå igång. Till slut har man styrt vildsvinen så pass att man kan vara säker på vilka tider de befinner sig vid åtelplatsen.

Ett tips är att köpa själva automaten och sedan sätta dit en behållare. Allt monteras därefter på en ställning. Vill man dölja sin foderspridare kan man måla alltihopa med svart färg för att inte locka till sig andra tjuvar än mattjuvande vildsvin.