Kronvilt eller kronhjort som den också kallas är ett stort, respektingivande och graciöst hjortdjur som huvudsakligen finns i södra och mellersta Sverige, men den förekommer även i Jämtland, Västerbotten och Dalarna. stag-557017_960_720Förutom att den uppskattas för sin skönhet anses kronhjorten vara det mest förnämsta högviltet bland jägare. Högvilt är arter som enligt svensk lag endast får fällas med ammunition av klass 1. Jakt på kronvilt regleras statligt via Länsstyrelsen i respektive län. Jakttider inom och utanför kronhjortsskötselområden anges, men man kan få tillstånd för skyddsjakt om kronviltet ställer till med skada på till exempel grödor eller om djuren förstör foder som är tänkt till en gårds kreatur. Kronhjorten är känd för att kunna ställa till med skadegörelse för både jord-och skogsbruk. Skyddsjakt kallas all jakt som är till för att förebygga skador som orsakas av vilt.

Jakt och ammunition

Den som ägnar sig åt jakt vet att högvilt, såsom kronhjorten, kräver klass 1-ammunition. Om man behöver fylla på sitt ammunitionsförråd eller är ute efter något annat som har med jakt att göra kan man med fördel kika in på http://www.activeoutfit.se, där finns ett brett sortiment av högkvalitativa produkter. I Sverige ställs det krav på den ammunition som används vid jakt. Kulammunition delas in i fyra klasser, med olika prestanda. Respektive klass avgör vilka viltslag som får fällas med olika jaktvapen. När det handlar om jakt på kronvilt måste kulorna vara expanderande, utöver det ställs det bland annat krav på kulans energi och vikt. En expanderande kula blir större när den träffat föremålet i sikte.

Om kronvilt förstör djurfoder

En bonde som har nötkreatur och förvarar pelleterat kraftfoder till sina djur kan få Länsstyrelsens tillstånd att bedriva skyddsjakt på ett visst antal kronhjortar. Detta gäller ifall det är uppenbart att kronvilt varit framme och förstört djurfodret. Man måste dock lämna in en ansöka om skyddsjakt innan man kan få tillstånd att göra något.