Den som är jägare är också viltvårdare. Att stödutfordra till exempel rådjur under stränga vintrar med mycket snö och skare är nödvändigt för att inte ett stort antal djur ska svälta ihjäl. Det är främst kid, väldigt unga och gamla djur som riskerar att dö för att de inte kommer åt någon föda.

01Att stödutfordra gör både så att fler djur överlever och att fler djur föds. Ett rekommenderat kraftfoder vid stödutfodring är pellets och/eller krossat spannmål. Att ge rådjur, renar och hjortar ett kompletterande kraftfoder i pelletsform, som innehåller smakrika vegetabilier, räcker gott och väl. Man behöver inte ge dem mer än så. Dessa pellets innehåller speciella fibrer som gör det enkelt för djuren att ställa om sin diet från naturligt bete till pellets. Kraftfoder innehåller mycket protein och stärkelse, men kan ha varierande fetthalt. I stödfoder till rådjur är det fördelaktigt om det ges utan soja eller palmoljeprodukter, men pelletsen ska innehålla så pass mycket vitaminera och mineraler att det överensstämmer med djurens normala behov.

På foderplatsen, eller platserna, kan man med fördel använda sig av en eller flera foderautomater med pellets. Automaten ställs in med hjälp av en timer så att djuren får sin föda under de tider på dygnet då de normalt äter. Sprid ut pellets på ett stort område och/eller införskaffa flera foderautomater så att alla djur i området får en chans att få det där extra och så väl behövliga energitillskottet. Om man inte vet var djuren håller till kan man söka i områden där det finns äldre granskog och gott om blåbärsris. Hur mycket pellets man än sprider ut finns det ingen risk för att djuren föräter sig och dör av den orsaken. Risken är snarare att man slutar ge dem kraftfoder för tidigt. Ge rådjuren, renarna och hjortarna stödfoder tills du ser att där finns naturlig föda eller tills djuren slutar komma till utfodringsplatserna.